آدرس مطب دکتر حقیقت تلفن مطب دکتر مجید حقیقت
صفحه اصلی / مطالب و مقالات / اعمال جراحی زیبائی تناسلی
جراحی زیبایی ترمیمی چسبندگی ختنه گاه (خفشه) به چه دلیل انجام میشود؟

چسبندگی ختنه گاه یکی از شایعترین علل مراجعه جهت جراحی ترمیمی در این گروه بیماران میباشد.

آیا انجام اعمال جراحی زیبایی تناسلی از نظر علمی صحیح است؟

در مورد جراحی های زیبایی ناحیه تناسلی نظرات متفاوتی وجود دارد که با خواندن این مطب با برخی از آنها آشنا خواهید شد.