دکتر مجید حقیقت

متخصص کلیه و مجاری ادراری


مشاوره تلفنی

سوالات پزشکی

ادامه مقالات پزشکی

ویزیت و مشاوره تلفنی

استمناء و خودارضائی ( قسمت سوم )

همانگونه که گفته شد يکي از عوارض مهم استمناء زودانزالي است. درباره عوارض جسمي روحي و حتي خانوادگي زودانزالي مطالب بسيار ميتوان گفت که اين خود امروزه يکي از مشکلات بزرگ تعداد زيادي از مردان و بصورت ثانويه بسياري از زنان متاهل جامعه ما ميباشد.حتي درصدي از بيماران که بدليل ناباروري به پزشک مراجعه ميکنند پس از گرفتن شرح حال دقيق مشخص ميگردد علت اصلي عدم باروري در واقع عدم توانائي در نزديکي ناشي از زودانزالي شديد است. بدين معني که قبل از انجام عمل دخول آلت تناسلي فرد به حالت ارضاي جنسي و انزال ميرسد لذا مايع مني و اسپرم داخل مهبل زن وارد نميگردد تا بتواند منجر به حاملگي گردد. وحتي شخصا چندين مورد بيماراني داشته ام که حتي چندين سال پس از ازدواج هنوز پرده بکارت زن سالم بوده. بدين معني که حتي يک نزديکي موفق نيز نداشته اند. و يا يکي از علل مهم عدم ثبات زندگي زناشوئي و حتي انحراف اخلاقي در زن ممکن است زودانزالي همسر وي باشد.

در اثر استمناء زياد و کاهش شديد آستانه تحريک منجر به انزال با کوچکترين محرک جنسي و يا عصبي و روحي ميگردد و دفع مکرر ودائم ترشحات غدد پارايورترال و غدد فرعي جنسي و پروستات منجر به ترشح مکرر و گاهي مداوم از مجرا ميگردد که اصطلاحا به آن سيلان مني گويند.افرادي که استمناء به تعداد بسيار زياد انجام ميدهند منجر به عوارض شديد عصبي بدني مثل لاغري لرزش و افسردگي و اضطراب ميگردد. البته جاي بحث دارد که آيا مشکلات عصبي و اضطراب و زمينه مشکل روحي، منجر به استمناء به مقدار زياد ميگردد و يا استمناء زياد، منجر به افسردگي و اضطراب ميگردد؟

ولي به هرحال شيوع استمناء، در بيماران روحي و بستري بخش رواني بسيار بالاست.عارضه ديگر استمناء ممکن است ناشي از روش انجام آن باشد. بدين معني که روشي که فرد جهت ارضاي جنسي انتخاب و يا ابداع ميکند ممکن است مضر و حتي خطرناک باشد. ويا منجر به آسيب به خود گردد.روش غالب استمناء، استفاده از دو انگشت شست و اشاره تا تمام کف دست ميباشد. البته پس از کاهش آستانه تحريک جنسي و ايجاد زودانزالي تحريکات بسيار کمتر مثل مالش قسمت ران پاها به آلت و حتي خوابيدن به روي شکم نيز ميتواند منجر به انزال گردد که اين خود نوعي استمناء است.

با توجه به زياده طلبي و تنوع طلبي ذاتي انسان، فرد جهت ارضاي بيشتر به روشهاي ديگر ممکن است روي آورد مثل استفاده از اجسام که ميتواند مخاطره آميز باشد. يکي از شايعترين اين روشها استفاده از اجسام به شکل حلقوي است. که فرد بتواند با عبوردادن آلت از داخل حلقه حس تحريکي بيشتري مشابه به نزديکي به خود منتقل کند.در اين حالت با توجه به افزايش سايز وقطر آلت تناسلي حين تحريک جنسي ممکن است پس از وارد کردن آلت بداخل حلقه منجر به بدام افتادن آلت تناسلي داخل حلقه گردد. وچون در اين حالت آلت تحت فشار ميباشد و دردناک است فرد به اشتباه تصور ميکند با توقف استمناء و قطع تحريک جنسي منجر به کاهش سايز آلت و توانائي در خارج کردن آلت از حلقه خواهد شد ولي با توجه به پرخوني قسمتي از آلت تناسلي که از حلقه عبور کرده و بالا بودن فشار خون سرخرگي که خون ورودي آلت است نسبت به خون سياهرگي که تخليه خون آلت است در نتيجه خون، به آلت وارد شده ولي خارج نميگردد، لذا نه تنها سايز آلت کوچک نميگردد بلکه احتقان، تشديد يافته و بدام افتادگي آلت تناسلي بيشتر نيز ميگردد. اين حالت منجر به بروز وضعيت اورژانسي و احتياج به اطاق عمل و بيهوشي جهت بريدن حلقه از دور آلت تناسلي ميباشد.

عکس زير نمونه اي را نشان ميدهد که با جسم سخت حلقوي شکل ( آچار ) اقدام به استمناء نموده، که منجر به بدام افتادگي آلت تناسلي شده و پس از بريدن حلقه فلري آلت آزاد شده است . حال اگرفرد در چنين حالتي بدليل شرم و خجالت به پزشک مراجعه نکند بدليل عدم خونرساني به آلت بتدريج بافت مرده و نکروزه ميگردد و سپس عفوني شده و ناچارا توسط جراحي ويا اگر باز مراجعه نکند بصورت خودبخودي آلت تناسلي قطع ميگردد.در روش ديگري که فرد از اجسام شکل پذير جهت استمناء استفاده ميکند، در جسم شکل پذير سوراخي ايجاد کرده و از طريق آن حفره، اقدام به استمناء ميکنند. که در اين حالت بدليل نرمي و شکل پذيري، جسم ميتواند بداخل مجرا نفوذ کند و با تحريک مجرا منجر به عارضه گردد.

بعنوان مثال من در بيماران خود با مواردي برخورد داشته ام که از ميوه جات و ايجاد حفره در آن و از طريق دخول آلت بداخل آن حفره اقدام به استمناء ميکرده.جالب است است بدانيد در شرح حال دقيقي که از اين بيماران گرفته شده استفاده از خيار با سايز بزرگ، لوله جاروبرقي و حتي از مجاري فاضلاب حمام، جهت استمناء ذکر شده است. دريک مورد ، بيمار بدليل استمناء از طريق مجراي فاضلاب حمام دچار عفونت مجراي ادراري شده بود . حال تصور کنيد در چنين حالتي ، آلت، داخل حلقه فلزي مجراي دفع فاضلاب، بدام افتد....
گاهي در حين عمل استمناء و در حالت نعوظ کامل با فشار شديد به آلت و خم کردن آن منجر به شکستگي آلت ميگردد. که منجر به خونريزي شديد زيرپوستي و آسيب بافت آلت ميگردد که احتياج به ترميم جراحي بصورت اورژانسي است. و درصورت عدم درمان منجر به خمیدگی وانحنای شدید آلت ونارسائي جنسي ميگردد.در روش خاصي از استمناء بنام hanging masturbation فرد جهت استمناء خود را در حالتي شبيه به دارزدن قرار ميدهد، چون طرفداران اين روش معتقدند در حالت کمبود اکسيژن، لذت جنسي بيشتري ميبرند، که در اين حالت ممکن است فرد نتواند در زمان لازم ، خود را از شرايططناب دار ، و کمبود اکسيژن آزاد کند و منجر به آسيب مغزي و حتي مرگ گردد.( در پزشکي قانوني مبحث کامل اين روش ذکر شده است).

با مطالعه مطالب ارائه شده فوق ، ممکن است اين اين تصور بوجود آيد که استمناء به مقدار کم نه تنها مضر نيست که شايد با کاهش فشار جنسي سودمند هم باشد.(حتي گروه متعددي از پزشکان، بخصوص در مقالات غربي چنين عقيدهاي را ارائه کرده اند).من هنگام جمع آوري اين مطالب بياد آوردم که شرب الکل در دين اسلام حرام ميباشد، حتي به مقدار کم. در حالي که پزشکان مقدار کم الکل را مضر نميدانند. ولي انسان پس از درک لذت آن، بدليل زياده طلبي ، به مقادير کم راضي نيست. به همين صورت عمل استمناء و خودارضائي جنسي نيز بتدريج با زياده طلبي در لذت جنسي و ارضاء ، و بتدريج با افزايش و استمرار آن تبديل به اعتياد روحي ميگردد. بطوري که بسياري از جوانان با علم به مضرات آن و تمايل شديد به ترک، وحتي پشيماني شديد و انزجار پس از انجام استمناء، قادر به ترک آن نيستند.

لذا من نيز استمناء را به هر ميزان مضر ميدانم. ( البته استمناء را نشانه انحراف جنسي، بلوغ زودرس يا مشکلات روحي و اخلاقي نميدانم که توسط گروهي ابراز شده است، مگر به ميزان بسيار زياد باشد ).چرا در بسياري مطالعات و مقالات غربي، عارضه ثابت شده را براي استمناء نمي پذيرند؟ بايستي در نظر داشت مطالعات غربي در شرايط و جوامعي انجام شده که جوانان از نظر روابط جنسي با جنس مخالف محدوديتي ندارند، امکانات تفريحي و ورزشي بسيار بيشتر از جامعه ما در دسترس، و عمومي ميباشد، در چنين شرايطيفرد کمتر به استمناء روي مي آورد. و شيوع و شدت استمناء،بسيار کمتراز جامعه ماست که بسياري از جوانان شرايط مشاهده رفتارهاي جنسي را از طريق فيلم و عکس و ماهواره دارند ولي امکان داشتن روابط جنسي را ندارند. و تمامي رفتار جنسي و تخليه ارضاي جنسي آنها از طريق استمناء ميباشد.اينجانب بيماراني داشته ام که تا روزي 10 مرتبه استمناء ميکردند.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، مقابل بیمارستان عیسی بن مریم ، ساختمان 71
تلفن : 3220549 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

محمد [ 1394-06-17 ]
درمان اختلال شهوت null دشمن خيلي خرج مي كند براي اينكه جوانان و نوجوانان عزيز ما را از راه صحيح بدر كند و آن مسائل مربوط به اختلال در شهوت جوانان و نوجوان است از باب اعمال غلبه بر شهوت بي جا .آيا اسلام راهكاري براي اين دارد يا نه ؟بله ! 5 سند در روايات شيعه داريم از امام صادق ع: الاسطباغ به الخل تقطيع شهوت الزنا بعضي روايات دارد يذهب شهوت الزنا : جوان و نوجوان خودش كپسول شهوت مايع است .دشمن مي آيد اين پيچ را شُل ميكند تا اين شخص به دست خودش خود را خراب كند خودش را ضايع كند و جامعه ي پيرامونش را ضايع كند.اسلام ميگويد : براي اينكه به حد احتراقي نرسد پماد ضماد ماساژ بدهد با سركه طبيعي .آسانش چيست؟ مثلا مي خواهيد برويد تجديد وضو دستشويي رفته دفع سموم كند حالا يك مشت سركه به اسباب و اثاثيه اش يعني از زير ناف به پايين يك مشت سركه طبيعي سيب يا انگور عسگري ميكشد صبر ميكند در مجاورت هوا خشك شود بعد مي شورد.شهوت زنا يش قطع مي شود و از بين ميرود.ديگه مبتلا به خود ارضايي جنسي يا ديگر آزاري جنسي به خاطرتبليغات سوء اجانب نمي شود . Narvansoft.ir

عسگر [ 1394-03-31 ]
ممنون من دو سال است است که روزی دو بار میکشم از فردا دیگه استمنا نمیکنم

یک جوان [ 1394-01-28 ]
با تشکر از آقای دکتر وظیفه شناس که وقت خودشون برای جوانان گذاشتند مطالب بسیار عالی بود فقط ای کاش این مطالب در دوره راهنمایی و دبیرستان به فرزندان ایران گوشزد می شد و از دوستان خواهش میکنم راههایی که برای ترک یا ... در خصوص این عمل کثیف دارند در این سایت بگذارند که دوستان خودتان با مراجعه به این سایت استفاده کنند

lk [ 1394-01-07 ]
اون روزی ده مرتبه هه الان زندست؟

arsuy [ 1394-01-06 ]
با تشکر از شما نسبت به این مطالب ارزشمند

حامد [ 1393-12-19 ]
چگونه گناه نکنیم http://masaf.ir/Ceremony/Detail/4188

سعید [ 1393-12-17 ]
راه های کنترل و روش های کم کردن و از بین بردن قوای شهوت و تمایلات جنسی زناشویی برای جوانان مجرد: باید دانست زمانی که خداوند شهوت و تمایلات زناشویی را برای بقای نسل در وجود انسان قرار داد و برای کنترل و ارضای آن ازدواج دائم را قرار داد و به آن سفارش بسیار نمود و هنگامی که شرایط برای ازدواج دائم فراهم نبود، برای اینکه ایمان و پاکدامنی انسان لطمه نخورد، ازدواج موقت را مقرر فرمود. البته با رعایت شرایطش که در اسلام بیان شده است. اما اگر در کل شرایط برای ازدواج فراهم نبود باید چه کار کرد؟! چگونه باید از ایمان و پاکدامنی خود مراقبت نمود؟! باید دانست اگر کسی حقیقتا و از سر اخلاص بخواهد خود را حفظ کند خداوند نیز او را یاری خواهد کرد. البته برای این کار ما دستورات عملی هم در دین داریم که در اینجا با استفاده از بعضی روایات و دستورات بزرگان دین به برخی از شیوه های کنترل شهوت اشاره می نماییم: - روزه گرفتن و در صورت عدم امکان آن، کم غذا خوردن بطوری که روزی بیشتر از دو وعده غذایی نخوردن. - نخوردن غذا های تحریک کننده مانند: پیاز، خرما، تخم مرغ،غذاهای چرب یا پروتیینی با کالری بالا و... - خوردن موادی که شهوت را کم می کنند، مانند: آبلیمو، کافور، سرکه(که مالیدن آن به بدن هم موثر است) و... - کنترل چشم و نگاه نکردن به نامحرم و ندیدن صحنه های حرام یا تحریک کننده، مانند: فیلم ، عکس و... این مورد بسیار مهم است زیرا انسان اگر ورودی های خود را یعنی چشم و گوش را کنترل کند و اجازه ندهد بدی ها و گناهان وارد وجودش شوند، آنگاه خروجی هایش یعنی اعمال ، رفتار و... هم خوب و درست می شوند. و از گناهان فرسنگ ها فاصله می گیریم. زدست دیده و دل هر دو فریاد --- که هرچه دیده بیند دل کند یاد. - از بین نبردن و نتراشیدن موهای زائد بدن چون باعث تضعیف قوای جنسی می شود. - دوری کردن از خوردن غذاها و لقمه های حرام و استفاده از غذای حلال و پاک. - در حالت جنب نبودن و داشتن وضو و با وضو بودن که باعث ایمن و دور شدن از وسوسه شیاطین می شود. - ورزش کردن و تحرک بدنی برای سوزاندن کالری های انباشته شده و اضافه بدن و دوری از تنبلی و تن پروری. - مشغول کردن فکر و اندیشه خود به کار و فعالیت و دوری از بیکاری و آزاد گذاشتن و رها کردن فکر و اندیشه به سمت افکار و تخیلات نادرست. - تنها و دمر(به شکم) نخوابیدن. - زیاد استغفار کردن.

داود [ 1393-12-06 ]
خیلی ممنون

محسن [ 1393-11-27 ]
سلام.روش ترک خود ارضایی رو تضمینی بلدم. اینجا خیلی ها هستن که خود ارضایی میکنن.شاید ترک کرده باشن اما 95٪ اونا دوباره خود ارضایی رو انجام دادن.درسته ترک کردنش با ندیدن فیلمو عکس و توکل به خدا و... امکان پذیره اما اون تحریک پذیری از بین نمیره و خیلی زود تحریک میشیم.من راه از بین بردن تحریکو بلدم(خودم امتحان کردم و جواب گرفتم).حالا اگر کسی خواست یه ایمیل بهم بده تا بهش بگم.اگه دیر جواب ایمیلتونو دادم لطفا فحش ندید و صبر کنید.ممنون Mohsen_2009_15@yahoo.com

علی [ 1393-10-24 ]
باسلام میتوان باکمک خداوبعضی کارااین عمل بدراترک کرد تقدیروتشکرازدکتروعزیزانیکه پیام دادن

مائده [ 1393-10-21 ]
پویان درست گفته.ازدواج موفق.اگه موفق نباشه خودارضایی ابدی میشه مثل منه بدشانس

میثم [ 1393-10-20 ]
مطالبتان جالب بود ممنون

hossein [ 1393-10-16 ]
ای کاش اسم وزارت آموزش ورودش به پرورش و آموزش تغییر کند، بچه ها یکی رو دیدم که در سنین ابتدایی در مورد خود ارضایی چیز های رو میدون که یک آدم بالغ نمیده.

محسن [ 1393-10-16 ]
سلام آقای دکتر خسته نباشید مطالبتون عالی بود

سينا اشرفي [ 1393-08-27 ]
من نميدونم طرف چه طور تو روز ده بار اينكارو ميكرده خدايا همه رو شفا بده

محمد عطار [ 1393-08-24 ]
راه درمان > راه درمان استاد طب سنتی (آیت الله حسن ضیایی) میگوید: کسی که میخواهد آتش شهوتش خاموش شود، بعد از ادرار کردن و طهارت يك مشت سركه طبيعي سيب يا انگور عسگري به اسباب و اثاثيه اش يعني از زير ناف به پايين بكشد و سپس صبر كند تا در مجاورت هوا خشك شود و بعد بشورد. اگر این کار را بکند شهوتش قطع مي شود و از بين ميرود.و ديگر مبتلا به خود ارضايي جنسي يا ديگر آزاري جنسي نمي شود .

محسن [ 1393-08-05 ]
آقای دکتر محترم اگر امکان دارد منابع معتبر برای نوشتتون ذکر کنی. (اگه باشه که نیست). دوم اینکه آلت یک بافت است و بافت هم نمیشکند!!!!! مثل اینه که بگیم کبد هنگام ضربه میشکنه؟!!!!! یا مثلا عضله چهار سر پا مشکنه!!!!! واقعا شما پزشکید. ؟!!! ای خدا، ایخدا تا کی شاهد پلیدی ناشی از دروغ بمانیم؟ ویلیام شکسپیر

نتتنننن [ 1393-07-24 ]
عالیییییییییییییییییییییییییییییییییی بود

ali [ 1393-07-05 ]
تا حالا به این فکر کردی از اول که استمنا رو شروع کردی تا الان چندفه اینکارو کردی حالا اگه از نظر اخروی برسی کنیم بیبین اون خدای بالا سرت تا الان چه قدر صبر داشته و تو رو عابرتو نریخته یا از همه بد تر از دنیا نبردت پس حداقل به خاطر لطفی که خدا تا الان بهت داشته اینو ترک کن چون روزی صبر خدا تموم میشه و ان وقه که هیچکی نیست به دادت برسه بعدشم من فکر نکنم این کارو حیون بکنه که ما آدما از حیوونم فکر کنم بد تر هستیم از خدا یاری بخواین تا کمکتون کنه ترک کنین

پ. م. [ 1393-06-04 ]
با تشکر. مطالب بسیار آموزنده بود. لطفا در مورد جلوگیری یا ترک استمنا هم ما رو بهره مند کنید. باز هم ممنون

عباس [ 1393-05-17 ]
خوب بود کاش راه مبارزه با استمنا رو هم میگفتید

شیعه [ 1393-04-13 ]
ای مسلمانان نماز باآداب درست و توجه به خدا بخوانید و ازخدا 14معصوم کمک بگیرید اگر موجب ترک گناه نشد بدانید که دراجرای یکی از ان ها اشکالی دارید والسلام

Ali [ 1393-03-28 ]
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت دکتر عزیز.از اینکه وقت شریفتون رو در اختیار ما میذارید ممنونم.درپاسخ به داداشای گلم که میگن راهکار ترک استمنا بذارید باید بگم بهترین و کار امد ترین راه نماز و بعدش رفتن به هیات های مذهبیه, زیر بیرق امام حسین دیگه نمیتونی این کار کثیفو انجام بدی من خودم چند سال بود که بدجور معتادش شدم ولی با لطف و عنایتی که خدا و ائمه بهم داشتن از وقتی که پا گذاشتم تو خیمه ی ابی عبدالله حتی فکرشم سراغم نمیاد...به امید ترک این کار برای همه.یا زهرا.

یه غریبه [ 1393-03-03 ]
خدا خیرتون بده. کاش روانشناس های مملکت هم به خودشون بیان و بیشتر در مورد ترک استمنا به مردم مشاوره بدن. من که شخصا به یه مشاور احتیاج دارم. خدایا خودت به همه برای ترک این گناه کمک کن. آمین...

میلاد [ 1393-01-31 ]
خیییییییییلی به دردم میخوره چون در سن حساسی هستم با تشکر ..ممنون

کیا مینا [ 1392-06-27 ]
من ترنس هستم و یه جورایی به خود ارضایی معتاد شدم.راه براش هم بازه.فیلم/عکس/اینترنت/هرکاری میکنم نمیتونم دست بکشم.اوج لذتش خیلی وسوسم میکنه.بی اراده شدم.دعا کنین برام.مرسی

پدرام [ 1392-06-08 ]
من از سیزده سالگی شروع به استمنا کردم و الانم بیستو سه سالمه طوری که حداقل هفته ای یکبار این عملو انجام میدادم ولی الان دو ماه هست که دیگه استمنا نمیکنم نه اینکه میل نداشته باشم ولی جلوی خودمو نگه میدارم وبا فکر کردن به اینکه استمنا باعث پستی انسان میشه به خودم کمک میکنم

منصور [ 1392-06-04 ]
اگر استمناء مشکل داشت تا الان همه افراد متاهل مرده بودند :) همه ی حرفهای این مرد دروغی بیش نیست:) من حدود 12 سال هست که استمناء میکنم وهیچ مشکلی هم ندارم:) بدنم هم خداروشکرخیلی قویه وهیچ لرزشی ندارم گفتم که اگر استمناء مشکل درست میکرد افراد متاهل تا الان بیشترین مشکلات را داشتند:)

فیان [ 1392-05-12 ]
سلام.من تاجائی که یادم میاداستمناءبخشی اززندگیم بوده متاسفانه به دلیل فرهنگ غلت ختنه الان هم که ازدواج کردم ازرابطه جنسی هیچ لذتی نمی برم الانم میترسم باوجوسن 30سالگی وعمل استمناءبچه دارنشوم

رامین [ 1392-04-30 ]
سلام خیلی مفید بود

پویان [ 1392-04-11 ]
دوستای عزیزم استمنا هیچ چا ره ای خصوصا اونایی که ادر نوجوانی یا کودکی امتحانش کردن نداره مگر 2چیز : 1-ورزش و تفریحات جمعی(که تو ایران خیلی کمه) 2-ازدواج خیلی موفق که اونم خودش کلی اگر واما داره

صابر [ 1392-04-06 ]
فقط راهش درست كردن خانه عفاف به طور شرعى(صيغه) در سرتاسر ايران-مسئولين.. به فكر ما جوانان باشيد

matin10 [ 1392-03-30 ]
vase 1 daghighe eshgho hal ayandato az beyn nabar lotfan manam daram tark mikonam dameton garm

عباس [ 1392-03-18 ]
سلام ای کاش این نکات رو ازتلویزیون هم میشد گوشزد کرد.

baharam [ 1392-03-17 ]
mersi az shoma

علی [ 1392-02-20 ]
سلام دکترجان تو رو خدا راهنماییم کن تا این عمل را ترک کنم

محسن [ 1392-02-18 ]
ممنون خیلی خوب بود.از این مطالب آموزنده بیشتر بگذارید

ماري [ 1392-02-05 ]
سلام جناب دكتر بدون توضيح در مورد انجامش هم ميشد از مضراتش صحبت كنيد. اين كه واسه يك عده شد آموزش استمنا

علی [ 1392-01-12 ]
سلام خيلي خيلي ممنون از این که ما را آگاه ساختید چه خوب که شما دکتر عزیز به آموزه های شرع مقدس اسلام نیز توجه دارید.یا حق

ناشناس [ 1392-01-03 ]
استماستمنا سیری نداره. نداره.نداره. خدایا خودت کمک کن.اخه بد چیزیه

matin mohammadi [ 1391-12-20 ]
مطالب خوب بود و ان شاءالله بهتر هم میشه! به وبلاگم سر بزن

أميد [ 1391-12-15 ]
هر مسجد يا خانه اى توالت داره جامه هم به مكانهايي نياز داره كه جوونا از لحاظ جنسي خودشون رو خالي كنن اينجوري هم فساد به خيابونا كشيده نميشه هم كسي استمنا نميكنه أقاى دكتر داره صورت مسله رو پاك ميكنه مگه ميشه كسي استكمل نكنه و وقتي از لحاظ جنسى رابطه نداره در غير اين صورت طرف يا بيمار ميشه يا مياد بچه هاى كم سن و سالو ميدزدن اتفاقايي كه هر روز تو روزنامه ميخونيد ديگه همه كه از اول بد نيستن

amir hosain [ 1391-11-23 ]
سلام دوستان من مدت 4 ساله استمنا مي كردم فكر مي كردم ضرري نداره اما حالا فهميدم خيلي بده يه مدتيه اين كارو نمي كنم رازش هم اينه كه خودتون رو مشغول كنيد و فقط چند بار تحمل كنيد همين ميدونم سخته اما ارزشش رو داره

علی [ 1391-11-13 ]
سایت شما بسیار عالیه و به سوالات من که یه نوجوان هستم پاسخ های خوبی داد. اجر شما و همکاراتون توی سایت باخدا....

محسن [ 1391-11-06 ]
سلام تشکر به خاطر مطالبتون ولی باید بگم یه شرایطی را نام بردید که ممکن است حتی یک در میلیون هم نباشد. و نظر من هم در مورد استمناء در شرایط فعلی ایران، با رعایت حد و حدود آن که البته کمی دشوار ولی شدنی است مثلا هفته ای یک الی دوبار و آن هم به صورت معاشقه وار نه وحشیانه ! اگر ارضای جنسی به صورت حلال آن به راحتی در دسترس بود باید دیوانه باشید دست به استمناء بزنید ولی همانطور که گفتم در شرایط فعلی ایران که نیازی به شرح آن نیست، سرکوب همه جانبه ارضای جنسی خیلی مضرتر از رعایت اعتدال آن است.

سارا [ 1391-10-28 ]
اقای دکتر اگه میشه از فواید استمنا هم بگین ممنون میشم

خسته [ 1391-10-05 ]
کمک

دکتر فرشید دانش [ 1391-09-20 ]
سلام اقای دکتر مطالبت خیلی خوب و به درد بخور بود موفق باشین.

سمیرا علیزاده [ 1391-08-10 ]
عالی بود .یه دنیا تشکر

حسين [ 1391-07-01 ]
با سلام خدمت شما و خسته نباشيد ممنونم از مطالب بسيار اموزندتون و تشكر بسيار مي كنم

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
صفحه اصلیبیوگرافیآدرس مطب و تلفنمقالات تخصصیمطالب و مقالات علمیواریکوسلاعمال جراحی زیبائی تناسلبیماری های سیستم ادراری تغییر جنسیتسنگهای سیستم ادراریسوالات پزشکیفیلم های جراحیسایتهای دیگرپیامهای کاربران